Trädgårdsgrupp

Det finns intresse i föreningen för att starta en trädgårdsgrupp, avsikten är att gruppen ska lämna förslag på förbättringar i vår trädgård. Om du är intresserad av att delta så är du välkommen att mejla på adressen: styrelsen@brforesundsdammarna.se eller lägg din intresseanmälan i styrelsens brevlåda som finns i källaren.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Radonmätning

Miljöförvaltningen har meddelat att radonmätningen i huset är godkänd.

Vi har mätt radonhalten i ca 40 lägenheter och värdet låg på 20-30 becquerel (Bq) per kubikmeter luft. Radonhalten får inte överstiga referensnivån 200 Bq/m³. Enligt Miljöförvaltningen är detta utmärkta värden.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Driftstörningar bredband

Från ca kl 08:20 till 17:50 den 8:e december hade föreningen ett fullständigt stopp i Ownit-bredbandet. Idag, den 9:e tappade vi återigen kontakten vid 10:45 men den åsterställdes efter ca 45 minuter.

Efter att ha varit i kontakt med Ownits support så är det tydligt att det som orsakade båda stoppen samt även en del tidigare totalstopp, både korta och lite längre är elarbeten i fastigheter i närheten där Ownit har utrustning som vi är beroende av.

Elektriker på plats har gjorts uppmärksamma på problemet och skall i görligaste mån försöka se till att Ownit-utrustningen inte blir utan el under arbetet.

Styrelsen kommer att lyfta detta med Ownit för att diskutera hur lösningen kan göras mindre känslig.

Som alltid: Kontakta alltid Ownits support först vid eventuella störningar. Även om styrelsen är medveten och vi har lagt in ett centralt ärende för problemet så är det inte garanterat.

Nya brandvarnare

Styrelsen har beslutat att dela ut brandvarnare till samtliga hushåll eftersom brandvarnare bör bytas ut efter tio år.

Lars Hansson hjälper oss med utdelning och installation hos de som så önskar.

Utdelning och eventuell installation sker enligt följande:

Tisdag 2020-11-24 A-trappan

Onsdag 2020-11-25 B-trappan

Torsdag 2020-11-26 C-trappan

Arbetet börjar alltid kl. 8 på våning 9 och går utan undantag neråt under dagen.

Om ni inte är hemma, hänger montören brandvarnaren på dörren.

Mer information kommer i brevlådan.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Ordningsregler för renovering

Styrelsen har beslutat att ändra tiderna för störande arbeten på följande sätt:

  • Renoveringar får utföras på vardagar mellan kl. 08.00 – 17.00.
  • Renoveringar under lördagar och söndagar bör undvikas men får förekomma mellan kl. 10.00 – 16.00. Större arbeten under helgen kräver tillstånd av styrelsen.

Vid renovering gäller alltid att bostadsrättsinnehavaren ska visa hänsyn till sina grannar.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Radonmätning

Riksdagen och Miljöförvaltningen har ålagt fastighetsägare att kontrollera radonhalten i bostäder 2020.

Styrelsen ska placera ut mätdosor i ca 12 lägenheter i varje trappa.

Mätdosorna kommer att delas ut söndag den 4 oktober.

Meddelande ska lämnas till de lägenheter som är berörda.

Resultatet av mätningen anslås i trapphus och på hemsidan.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Den 8 sep 2020 blir ditt tv-utbud helt digitalt – Ändra till digital-tv redan nu

Nu moderniserar Com Hem sitt tv-erbjudande till 1,6 miljoner Com Hem-hushåll. Den 8 september går de över till helt digitala tv-sändningar med bättre kvalitet och de analoga kanalerna, inklusive FM-radio via tv-uttaget, utgår. Om du tittar analogt idag behöver du därför ändra till digital-tv på din tv hemma. Det kan du göra redan nu.

Från mitten av augusti börjar en informationstext rulla i tv-rutan på de analoga kanalerna. Ser du texten på din tv vet du att du tittar analogt och behöver ändra till digital-tv. Får du ingen informationstext i din tv-ruta under augusti behöver du inte göra något.

Vill du veta att du tittar digitalt kan du också leta upp Com Hem-kanalen. Den visas bara digitalt och finns oftast på kanalplats 777.

All information och tips på hur du ändrar till digital-tv finns på comhem.se/digitalisering.

Varför moderniseras tv-utbudet från Com Hem?

Digitaliseringen av tv-sändningarna är en del i ett stort digitaliseringsprojekt där Com Hem vill erbjuda sina kunder obegränsad uppkoppling och tv-upplevelser med bästa kvalitet.

Förändringen innebär en direkt förbättring av bild och ljud. Samtidigt frigörs utrymme i nätet som de analoga sändningarna tagit upp.

Nu kan du som bor i en fastighet ansluten till Com Hem dessutom skapa ett konto för Comhem Play, helt utan extra kostnad. Då kan du se de flesta av dina tv-kanaler i din mobil, surfplatta och dator, var du vill inom hela EU. Läs mer om Comhem Play.

Mer information

All information om digitaliseringen finns samlad på comhem.se/digitalisering. Kom ihåg att ändra till digital-tv i god tid innan den 8 september för att kunna fortsätta se på tv när de analoga kanalerna utgått.

Information is also available in English, Arabic, Dari (Persian), Tigrinya and Somali at comhem.se/digitalisering.

Parkeringsövervakning

Föreningen har anlitat Aimo Park för övervakning av våra parkeringsplatser.

Om någon obehörig parkerar på er plats ring Aimo Park 0771-96 90 00 så kommer de och

utdelar kontrollavgift.

Ni avgör själva om ni vill ringa parkeringsbolaget.

Det behövs inga parkeringstillstånd. Parkeringen fortsätter precis som tidigare.

Med vänlig hälsning

Styrelsen