Gemensam el

Första fakturan för gemensam el kommer på hyres-/avgiftsavin från Bredablick för kvartal fyra.

På avin kommer att anges, perioden, förbrukning och kostnad.

Exempel, El 230501-230731,500kWh, à 2kr kWh.

På avin kommer att debiteras ca halva april, maj, juni och juli på en månadsavi, eftersom Bredablick inte kan dela upp förbrukningen på tre poster i år.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Värmeproblem

Rörmontören Syd har meddelat att en ersättningsdel till värmepumpen är på väg från tillverkaren Wilo i Växjö. Enligt Rörmontören ska delen vara här i morgon.

Anledningen till dröjsmålet är att en så stor pump som vi har i huset inte finns i lager någonstans i Malmö.

Styrelsen tackar för ert tålamod och vi hoppas på en snar lösning.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Enhetliga namnskyltar

Vi strävar efter att skapa en trivsamgemensam miljö. Som ett led i denna strävan har de medlemmar som har en plastremsa med namn på brevlådan nu fått namnbokstäver att byta remsan mot.

Det ser snyggt och prydlig ut om vi alla har likartade skyltar och skyltarna är mer tidstypiska för huset än plastremsorna.

Har du fått ditt namnbokstäver ombeds du sätta fast dem i spåret i skylten. Saknar du bokstäver, eller om något blivit fel ombeds du höra av dig till styrelsen i kontaktformuläret på denna sida.

Värme

Styrelsen har från medlemmar fått uppgifter om problem med värmen i huset.

Vid behov kommer Lars Hansson att kontrollera element och en tekniker ska se över installationerna i värmecentralen.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Trädgårdsgrupp

Det finns intresse i föreningen för att starta en trädgårdsgrupp, avsikten är att gruppen ska lämna förslag på förbättringar i vår trädgård. Om du är intresserad av att delta så är du välkommen att mejla på adressen: styrelsen@brforesundsdammarna.se eller lägg din intresseanmälan i styrelsens brevlåda som finns i källaren.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Radonmätning

Miljöförvaltningen har meddelat att radonmätningen i huset är godkänd.

Vi har mätt radonhalten i ca 40 lägenheter och värdet låg på 20-30 becquerel (Bq) per kubikmeter luft. Radonhalten får inte överstiga referensnivån 200 Bq/m³. Enligt Miljöförvaltningen är detta utmärkta värden.

Med vänlig hälsning

Styrelsen