E-post till styrelsen

Styrelsen har uppmärksammats om att e-post som skickas via föreningens hemsida inte kommer fram så även avseende felanmälningar. Vi har i dag anmält problemet till vår support och hoppas att det ska vara avhjälpt inom kort. Beklagar olägenheten.

I avvaktan på att det fungerar igen går det bra att lämna meddelanden till styrelsen via brevlådan i källaren.

Problem med bredbandet?

Erik Persson från styrelsen har varit i kontakt med Ownit företagssupport eftersom vissa användare i vår fastighet har problem med bredbandet. Tydligen har Ownit ett stort och tydligen svårfelsökt problem som drabbar vissa kunder, beroende på vilket ”nätsegment” deras bredbandsport är kopplad till. Så om en användare har problemet lär det fortsätta tills Ownit har löst problemet medan de som inte har problem inte heller kommer att drabbas.

Beskedet vi har fått är att Ownit jobbar med problemet och att det är hög prioritet men att de just nu inte vet vad som förorsakar problemet.

Om du är drabbad ser vi gärna att du rapporterar detta till styrelsen!

2019-09-26/Styrelsen

Vinden

Vi har tyvärr haft påhälsning på vinden under sommaren och några ägodelar har försvunnit från ett vindsförråd. Med anledning av detta ber vi er alla vara uppmärksamma på att dörrar till vind och källare går ordentligt i lås samt att inte okända personer släpps in i fastigheten.

Styrelsen/190808

Information

Styrelsen har uppmärksammats på att det samlats möbler utanför förråden på vinden i A-trappan. Det är bl.a. några karmstolar samt mikrougn m.m. På grund av brandrisk samt framkomlighet kommer det som står i de allmänna utrymmena att förflyttas ner till hobbyrummet i källaren. Ägaren är välkommen att hämta sina tillhörigheter där.

Det har inköpts ett bord till takterrassen i C-trappan som kommer på plats i veckan.

Inom kort kommer information att delas ut i brevlådorna inför den stundande inventering av förråden i källaren och på vinden. Syftet är att säkerställa att alla i huset har tillgång till förråd. Det underlättar också för styrelsen att komma i kontakt med innehavare av förråd när så behövs – t.ex. vid arbete i huset som kräver tillgång till förråd eller då skador uppstår.

Datum för föreningens årliga Trädgårdsmingel blir onsdagen den 21 augusti, kl. 18.00.

Styrelsen/2019-06-12

 

Föreningsstämma protokoll

Protokoll från vår årliga ordinarie föreningsstämma samt Årsredovisningen finns nu utlagt på hemsidan. Du hittar det under Föreningen > Föreningsstämma och öppnar filerna genom att klicka på de blå länkarna med texten ”Årsredovisning 2018” eller ”Protokoll Föreningsstämma 2019-05-13”.

2019-05-29/Styrelsen.