Den 8 sep 2020 blir ditt tv-utbud helt digitalt – Ändra till digital-tv redan nu

Nu moderniserar Com Hem sitt tv-erbjudande till 1,6 miljoner Com Hem-hushåll. Den 8 september går de över till helt digitala tv-sändningar med bättre kvalitet och de analoga kanalerna, inklusive FM-radio via tv-uttaget, utgår. Om du tittar analogt idag behöver du därför ändra till digital-tv på din tv hemma. Det kan du göra redan nu.

Från mitten av augusti börjar en informationstext rulla i tv-rutan på de analoga kanalerna. Ser du texten på din tv vet du att du tittar analogt och behöver ändra till digital-tv. Får du ingen informationstext i din tv-ruta under augusti behöver du inte göra något.

Vill du veta att du tittar digitalt kan du också leta upp Com Hem-kanalen. Den visas bara digitalt och finns oftast på kanalplats 777.

All information och tips på hur du ändrar till digital-tv finns på comhem.se/digitalisering.

Varför moderniseras tv-utbudet från Com Hem?

Digitaliseringen av tv-sändningarna är en del i ett stort digitaliseringsprojekt där Com Hem vill erbjuda sina kunder obegränsad uppkoppling och tv-upplevelser med bästa kvalitet.

Förändringen innebär en direkt förbättring av bild och ljud. Samtidigt frigörs utrymme i nätet som de analoga sändningarna tagit upp.

Nu kan du som bor i en fastighet ansluten till Com Hem dessutom skapa ett konto för Comhem Play, helt utan extra kostnad. Då kan du se de flesta av dina tv-kanaler i din mobil, surfplatta och dator, var du vill inom hela EU. Läs mer om Comhem Play.

Mer information

All information om digitaliseringen finns samlad på comhem.se/digitalisering. Kom ihåg att ändra till digital-tv i god tid innan den 8 september för att kunna fortsätta se på tv när de analoga kanalerna utgått.

Information is also available in English, Arabic, Dari (Persian), Tigrinya and Somali at comhem.se/digitalisering.

Avtal för bredband klart

Avtalet för gruppanslutet bredband är nu klart.  Ny leverantör är Ownit och kapacitet kommer att vara 1000 Mbit/s.

Tekniskt sett kommer lösningen vara på plats och skall gå att använda den 1:a mars. Dock kommer bredbandskostnaden att läggas på månadsavgiften först den 1:a april 2018. Detta för att ge extra tid för er som har längre bindningstider på era befintliga bredbandsabonnemang samt för att underlätta övergång.

Observera att uppsägning av era befintliga bredbandsabonnemang måste göras individuellt, dvs varje lägenhetsinnehavare måste ombesörja detta själv.

För er som idag har fast bredband i sin lägenhet via Bredbandsbolaget (tidigare Tele2) – alltså genom ”bredbandsjacket” som normalt brukar finnas vid ytterdörren i lägenheten – rekommenderar vi att tjänsten sägs upp till den 28 feb.  Detta eftersom Ownits tjänst tekniskt ersätter Bredbandsbolagets via samma kabel.

För medlemmar som idag har bredband via andra leverantörer (t ex Comhem) rekommenderar styrelsen att uppsägning av bredbandstjänst sker till den 31 mars för att underlätta vid övergång.

Notera att den nya bredbandstjänsten inte påverkar befintligt TV-basutbud via ComHem, som ingår i månadsavgiften, utan detta fortsätter fungera som innan.  Comhem-tjänster bör generellt fortsätta fungera som normalt. Så den som t ex köper utökat TV-utbud via Comhem och är nöjd med detta bör kunna fortsätta göra detta och enbart säga upp bredbandsdelen.

Mer information kommer efter hand.

 

Rensning av cyklar

För att få rum med alla cyklar, både inomhus och utomhus, har vi med jämna mellanrum låtit ett företag gå igenom dessa utrymmen för att hitta övergivna cyklar som kan tas bort. Tillvägagångssättet är enkelt – företaget sätter ett plastband på cyklarna. Om plastbandet fortfarande är kvar efter 3 veckor, så tas cykeln omhand av företaget.
Om du äger en cyklar och är intresserad av att ha den kvar, kom ihåg att ta bort plastbandet.
Från och med 1 november och tre veckor framöver pågår denna process.

Föreningens ordnings- och trivselregler

Föreningens Ordnings- och trivselregler har tillkommit för, att som namnet anger, tillskapa en för samtliga boende trivsam boendemiljö.

Denna ambition omfattas dock inte av samtliga i huset boende eller eventuella besökare.
Angivna tider i våra tvättstugor respekteras inte, kartonger m.m. lämnas på vinden och i källaren.
Skötseln i Miljöhuset kan utan större ansträngning förbättras, under förutsättning att var och en av oss tar ansvar för angiven sopsortering.

Konsekvensen av bristande engagemang för att föreningens Ordnings- och trivselregler inte upprätthålls av var och en av oss, är i första hand en minskad allmän trivsel, men medför dessutom extra kostnader för föreningen.

Tillsammans har vi ett ansvar för vår boendemiljö och detta ansvar baseras på vårt enskilda ansvar!!!

 

Styrelsen

Miljöhuset!

Ragn Sells tömmer inte de sopkärl som står fel! Rätt placering är att handtagen skall vara ut mot gången så att man enkelt får tag i dom. Det kan tyckas att denna placering innebär att det är lite besvärligare att lägga i soporna. På förekommen anledning uppmanas de boende att inte ändra på på den placeringen av sopkärlen!

Styrelsen

Brandvarnare!

På förekommen anledning vill vi uppmana samtliga boende på Limhamnsvägen 12 att noga kontrollera att ni har en fungerande Brandvarnare. Detta inte minst med anledning av stundande helger och mycket levande ljus!

Styrelsen