Radonmätning

Riksdagen och Miljöförvaltningen har ålagt fastighetsägare att kontrollera radonhalten i bostäder 2020.

Styrelsen ska placera ut mätdosor i ca 12 lägenheter i varje trappa.

Mätdosorna kommer att delas ut söndag den 4 oktober.

Meddelande ska lämnas till de lägenheter som är berörda.

Resultatet av mätningen anslås i trapphus och på hemsidan.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Parkeringsövervakning

Föreningen har anlitat Aimo Park för övervakning av våra parkeringsplatser.

Om någon obehörig parkerar på er plats ring Aimo Park 0771-96 90 00 så kommer de och

utdelar kontrollavgift.

Ni avgör själva om ni vill ringa parkeringsbolaget.

Det behövs inga parkeringstillstånd. Parkeringen fortsätter precis som tidigare.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Sopstationen och vindsgångarna

På förekommen anledning vill styrelsen påminna om att alla måste följa reglerna för sophanteringen.

Inget avfall får lämnas på marken i sopstationen och locken till sopkärlen ska vara stängda, bla för att hålla skadedjur borta.

Inget skräp får ställas i vindsgångarna. Enligt brandskyddet ska gångarna vara öppna.

Med vänlig hälsning

Styrelsen