Trädgårdsgrupp

Det finns intresse i föreningen för att starta en trädgårdsgrupp, avsikten är att gruppen ska lämna förslag på förbättringar i vår trädgård. Om du är intresserad av att delta så är du välkommen att mejla på adressen: styrelsen@brforesundsdammarna.se eller lägg din intresseanmälan i styrelsens brevlåda som finns i källaren.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Radonmätning

Miljöförvaltningen har meddelat att radonmätningen i huset är godkänd.

Vi har mätt radonhalten i ca 40 lägenheter och värdet låg på 20-30 becquerel (Bq) per kubikmeter luft. Radonhalten får inte överstiga referensnivån 200 Bq/m³. Enligt Miljöförvaltningen är detta utmärkta värden.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Nya brandvarnare

Styrelsen har beslutat att dela ut brandvarnare till samtliga hushåll eftersom brandvarnare bör bytas ut efter tio år.

Lars Hansson hjälper oss med utdelning och installation hos de som så önskar.

Utdelning och eventuell installation sker enligt följande:

Tisdag 2020-11-24 A-trappan

Onsdag 2020-11-25 B-trappan

Torsdag 2020-11-26 C-trappan

Arbetet börjar alltid kl. 8 på våning 9 och går utan undantag neråt under dagen.

Om ni inte är hemma, hänger montören brandvarnaren på dörren.

Mer information kommer i brevlådan.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Ordningsregler för renovering

Styrelsen har beslutat att ändra tiderna för störande arbeten på följande sätt:

  • Renoveringar får utföras på vardagar mellan kl. 08.00 – 17.00.
  • Renoveringar under lördagar och söndagar bör undvikas men får förekomma mellan kl. 10.00 – 16.00. Större arbeten under helgen kräver tillstånd av styrelsen.

Vid renovering gäller alltid att bostadsrättsinnehavaren ska visa hänsyn till sina grannar.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Radonmätning

Riksdagen och Miljöförvaltningen har ålagt fastighetsägare att kontrollera radonhalten i bostäder 2020.

Styrelsen ska placera ut mätdosor i ca 12 lägenheter i varje trappa.

Mätdosorna kommer att delas ut söndag den 4 oktober.

Meddelande ska lämnas till de lägenheter som är berörda.

Resultatet av mätningen anslås i trapphus och på hemsidan.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Parkeringsövervakning

Föreningen har anlitat Aimo Park för övervakning av våra parkeringsplatser.

Om någon obehörig parkerar på er plats ring Aimo Park 0771-96 90 00 så kommer de och

utdelar kontrollavgift.

Ni avgör själva om ni vill ringa parkeringsbolaget.

Det behövs inga parkeringstillstånd. Parkeringen fortsätter precis som tidigare.

Med vänlig hälsning

Styrelsen