Gemensam el

Första fakturan för gemensam el kommer på hyres-/avgiftsavin från Bredablick för kvartal fyra.

På avin kommer att anges, perioden, förbrukning och kostnad.

Exempel, El 230501-230731,500kWh, à 2kr kWh.

På avin kommer att debiteras ca halva april, maj, juni och juli på en månadsavi, eftersom Bredablick inte kan dela upp förbrukningen på tre poster i år.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Värmeproblem

Rörmontören Syd har meddelat att en ersättningsdel till värmepumpen är på väg från tillverkaren Wilo i Växjö. Enligt Rörmontören ska delen vara här i morgon.

Anledningen till dröjsmålet är att en så stor pump som vi har i huset inte finns i lager någonstans i Malmö.

Styrelsen tackar för ert tålamod och vi hoppas på en snar lösning.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Värme

Styrelsen har från medlemmar fått uppgifter om problem med värmen i huset.

Vid behov kommer Lars Hansson att kontrollera element och en tekniker ska se över installationerna i värmecentralen.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Trädgårdsgrupp

Det finns intresse i föreningen för att starta en trädgårdsgrupp, avsikten är att gruppen ska lämna förslag på förbättringar i vår trädgård. Om du är intresserad av att delta så är du välkommen att mejla på adressen: styrelsen@brforesundsdammarna.se eller lägg din intresseanmälan i styrelsens brevlåda som finns i källaren.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Radonmätning

Miljöförvaltningen har meddelat att radonmätningen i huset är godkänd.

Vi har mätt radonhalten i ca 40 lägenheter och värdet låg på 20-30 becquerel (Bq) per kubikmeter luft. Radonhalten får inte överstiga referensnivån 200 Bq/m³. Enligt Miljöförvaltningen är detta utmärkta värden.

Med vänlig hälsning

Styrelsen