Andrahandsuthyrning

Regler för andrahandsuthyrning finns i bostadsrättsföreningens stadgar.

Avgiften för andrahandsupplåtelse för en lägenhet uppgår årligen till 10 % av prisbasbeloppet.