Håll dig uppdaterad

Du är medlem i en relativt stor förening och styrelsen vill gärna meddela och informera sina medlemmar om allt som kan vara av intresse. Det kan gälla kallelse till föreningsstämma, utsättning av container eller sociala begivenheter.

All information från styrelsen publiceras på vår hemsida.

Nyhetsbrev: Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du automatiskt samtliga publicerade nyheter levererade till din epostadress.

Hemsidan: Det går givetvis bra att besöka vår hemsida med jämna mellanrum. Allt material som på något sätt länkas vidare finns i original på hemsidan.