Parkering

Föreningen har 25 parkeringsplatser för uthyrning utomhus. Dessa kostar 220,- i månaden att hyra.

I garaget finns ytterligare 18 parkeringsplatser samt 2 motorcykel/mopedplatser. Bilplatserna kostar 450,- i månaden och motorcykel/mopedplatserna kostar 175,- i månaden.

Föreningen har upprättat en turlista för utomhusplatserna och en för garageplatserna.

Tackar man nej till en anvisad parkeringsplats så mister man sin plats i kön. Man kan givetvis meddela att man vill ställa sig i kö igen om man tackar nej.

Endast medlemmar i Brf Öresundsdammarna kan hyra en parkeringsplats.

För att anmäla dig till turlistan kontakta Bredablick Förvaltning:

 

E-post: info@bblick.se,

Telefon: 040-6009600