SBC Boendeindikator

SBC har under senare år sett en stor efterfrågan bland bostadsrättsföreningar, mäklare, köpare och säljare samt andra intressenter att enkelt kunna analysera hur välskött en bostadsrättsförening är.

SBC Boendeindikator är en bedömning av en bostadsrättsförening utifrån tre huvudsakliga parametrar fastighet, förvaltning och boendemiljö. SBC har analyserat föreningen noggrant på en mängd olika områden med utgångspunkt i de tre huvudparametrarna.  Analysen ger styrelsen en plattform att arbeta vidare utifrån inklusive förbättringspotential.                      Brf Öresundsdammarna har levt upp till de krav SBC ställer på en välskött bostadsrättsförening och har fått stämpeln SBC Godkänd. Stämpeln är inget betyg på den ekonomiska situationen i föreningen utan kompletterar årsredovisningen och är en indikator på att föreningen arbetar aktivt för ett ökat värde på föreningens fastighet, en mer effektiv förvaltning och en ökad boendenytta.

  • Exempel på ökat värde på fastigheten är att föreningen arbetar aktivt med en underhållsplan som är sammankopplad med en flerårsbudget för att säkra värdet på lång sikt.
  • Exempel på effektiv förvaltning är att styrelsen tar in information via seminarier/kurser, använder tekniska hjälpmedel för att underlätta arbetet och följer lagar och regler.

Exempel på ökad boendenytta att styrelsen har tydlig information till medlemmar, har gemensamma aktiviteter mm.

SBC Presentation av SBC Boendeindikator Öresundsdammarna
SBC Öresundsdammarna – diplom godkänd