Radonmätning

Riksdagen och Miljöförvaltningen har ålagt fastighetsägare att kontrollera radonhalten i bostäder 2020.

Styrelsen ska placera ut mätdosor i ca 12 lägenheter i varje trappa.

Mätdosorna kommer att delas ut söndag den 4 oktober.

Meddelande ska lämnas till de lägenheter som är berörda.

Resultatet av mätningen anslås i trapphus och på hemsidan.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Den 8 sep 2020 blir ditt tv-utbud helt digitalt – Ändra till digital-tv redan nu

Nu moderniserar Com Hem sitt tv-erbjudande till 1,6 miljoner Com Hem-hushåll. Den 8 september går de över till helt digitala tv-sändningar med bättre kvalitet och de analoga kanalerna, inklusive FM-radio via tv-uttaget, utgår. Om du tittar analogt idag behöver du därför ändra till digital-tv på din tv hemma. Det kan du göra redan nu.

Från mitten av augusti börjar en informationstext rulla i tv-rutan på de analoga kanalerna. Ser du texten på din tv vet du att du tittar analogt och behöver ändra till digital-tv. Får du ingen informationstext i din tv-ruta under augusti behöver du inte göra något.

Vill du veta att du tittar digitalt kan du också leta upp Com Hem-kanalen. Den visas bara digitalt och finns oftast på kanalplats 777.

All information och tips på hur du ändrar till digital-tv finns på comhem.se/digitalisering.

Varför moderniseras tv-utbudet från Com Hem?

Digitaliseringen av tv-sändningarna är en del i ett stort digitaliseringsprojekt där Com Hem vill erbjuda sina kunder obegränsad uppkoppling och tv-upplevelser med bästa kvalitet.

Förändringen innebär en direkt förbättring av bild och ljud. Samtidigt frigörs utrymme i nätet som de analoga sändningarna tagit upp.

Nu kan du som bor i en fastighet ansluten till Com Hem dessutom skapa ett konto för Comhem Play, helt utan extra kostnad. Då kan du se de flesta av dina tv-kanaler i din mobil, surfplatta och dator, var du vill inom hela EU. Läs mer om Comhem Play.

Mer information

All information om digitaliseringen finns samlad på comhem.se/digitalisering. Kom ihåg att ändra till digital-tv i god tid innan den 8 september för att kunna fortsätta se på tv när de analoga kanalerna utgått.

Information is also available in English, Arabic, Dari (Persian), Tigrinya and Somali at comhem.se/digitalisering.

Parkeringsövervakning

Föreningen har anlitat Aimo Park för övervakning av våra parkeringsplatser.

Om någon obehörig parkerar på er plats ring Aimo Park 0771-96 90 00 så kommer de och

utdelar kontrollavgift.

Ni avgör själva om ni vill ringa parkeringsbolaget.

Det behövs inga parkeringstillstånd. Parkeringen fortsätter precis som tidigare.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Sopstationen och vindsgångarna

På förekommen anledning vill styrelsen påminna om att alla måste följa reglerna för sophanteringen.

Inget avfall får lämnas på marken i sopstationen och locken till sopkärlen ska vara stängda, bla för att hålla skadedjur borta.

Inget skräp får ställas i vindsgångarna. Enligt brandskyddet ska gångarna vara öppna.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

E-post till styrelsen

Styrelsen har uppmärksammats om att e-post som skickas via föreningens hemsida inte kommer fram så även avseende felanmälningar. Vi har i dag anmält problemet till vår support och hoppas att det ska vara avhjälpt inom kort. Beklagar olägenheten.

I avvaktan på att det fungerar igen går det bra att lämna meddelanden till styrelsen via brevlådan i källaren.