Styrelsen

Följande personer är genom föreningsstämman invalda till Brf Öresundsdammarnas styrelse.

  • Jan Swedborg, Ordförande
  • Kjell Åke Carlsson, Ledamot och kassör
  • Göran Rosberg, Ledamot
  • Birgitta Grafström, Ledamot
  • Kristina Ågren, Ledamot
  • Erik Persson, Ledamot
  • Ole Mogren Christiansen, Ledamot