Valbredning

Följande personer är genom föreningsstämman invalda till Brf Öresundsdammarnas valberedning.

  • Jari Ström, Sammankallande
  • Kristina Ågren
  • Björn Lagerbäck