Valbredning

Följande personer är genom föreningsstämman invalda till Brf Öresundsdammarnas valberedning.

  • Agneta Heinrichs
  • Ingrid Fransson
  • Jan Lager