Valbredning

Följande personer är genom föreningsstämman invalda till Brf Öresundsdammarnas valberedning.

  • Björn Lagerbäck, Sammankallande
  • Ann-Christin Jonsson
  • Björn Rombach