Problem med bredbandet?

Erik Persson från styrelsen har varit i kontakt med Ownit företagssupport eftersom vissa användare i vår fastighet har problem med bredbandet. Tydligen har Ownit ett stort och tydligen svårfelsökt problem som drabbar vissa kunder, beroende på vilket ”nätsegment” deras bredbandsport är kopplad till. Så om en användare har problemet lär det fortsätta tills Ownit har löst problemet medan de som inte har problem inte heller kommer att drabbas.

Beskedet vi har fått är att Ownit jobbar med problemet och att det är hög prioritet men att de just nu inte vet vad som förorsakar problemet.

Om du är drabbad ser vi gärna att du rapporterar detta till styrelsen!

2019-09-26/Styrelsen

Vinden

Vi har tyvärr haft påhälsning på vinden under sommaren och några ägodelar har försvunnit från ett vindsförråd. Med anledning av detta ber vi er alla vara uppmärksamma på att dörrar till vind och källare går ordentligt i lås samt att inte okända personer släpps in i fastigheten.

Styrelsen/190808

Information

Styrelsen har uppmärksammats på att det samlats möbler utanför förråden på vinden i A-trappan. Det är bl.a. några karmstolar samt mikrougn m.m. På grund av brandrisk samt framkomlighet kommer det som står i de allmänna utrymmena att förflyttas ner till hobbyrummet i källaren. Ägaren är välkommen att hämta sina tillhörigheter där.

Det har inköpts ett bord till takterrassen i C-trappan som kommer på plats i veckan.

Inom kort kommer information att delas ut i brevlådorna inför den stundande inventering av förråden i källaren och på vinden. Syftet är att säkerställa att alla i huset har tillgång till förråd. Det underlättar också för styrelsen att komma i kontakt med innehavare av förråd när så behövs – t.ex. vid arbete i huset som kräver tillgång till förråd eller då skador uppstår.

Datum för föreningens årliga Trädgårdsmingel blir onsdagen den 21 augusti, kl. 18.00.

Styrelsen/2019-06-12

 

Föreningsstämma protokoll

Protokoll från vår årliga ordinarie föreningsstämma samt Årsredovisningen finns nu utlagt på hemsidan. Du hittar det under Föreningen > Föreningsstämma och öppnar filerna genom att klicka på de blå länkarna med texten ”Årsredovisning 2018” eller ”Protokoll Föreningsstämma 2019-05-13”.

2019-05-29/Styrelsen.

Takterrassen

Trivselregler för takterrassen

  • Takterrassen bokas på bokningslistan på anslagstavlan. Huvudregeln är att gjord bokning gäller hela terrassen den tid som angivits på bokningslistan. Det är respektive ”bokare” som avgör om hen vill dela terrassen med ytterligare intressent, men frågan är alltid fri. Finns ingen bokning, är terrassen fri att användas.
  • Av säkerhetsskäl har möblerna låsts med hjälp av en wire och hänglås. Nyckel till hänglås finns i nyckelskåpet. Observera: Lämna inte terrassen utan att ha låst möblerna med wire och hänglås. Egna möbler får givetvis användas på terrassen. Dock skall dessa återtagas från terrassen samtidigt som gjord bokningstid utgår.
  • För allas trevnad; plocka undan efter er och lämna inga sopor på terrassen.
  • Nyckel till terrassen sitter i nyckelskåp alldeles vid dörren. Glöm ej heller att stänga ytterdörren till vindsförrådet som leder fram till terrassen. Detta för att inga obehöriga skall ha möjlighet att komma ut på terrassen.
  • Grillens placering är till vänster om terrassdörren. Rengör grillen efter användning.
  • Det är inte tillåtet att använda egen grill på terrassen.

Njut av den storslagna utsikten!

Vinden

I A-trappan på vinden har det legat ett avlångt paket som nu har placerats i pannrummet om någon saknar det. Det är inte tillåtet att placera ägodelar alt. skräp på vinden utanför förråden kopplat till brandrisk samt utrymning. Ägaren av paketet är välkommen att kontakta styrelsen för avhämtning i pannrummet.

Styrelsen/2019-05-24.