Parkeringsövervakning

Föreningen har anlitat Aimo Park för övervakning av våra parkeringsplatser.

Om någon obehörig parkerar på er plats ring Aimo Park 0771-96 90 00 så kommer de och

utdelar kontrollavgift.

Ni avgör själva om ni vill ringa parkeringsbolaget.

Det behövs inga parkeringstillstånd. Parkeringen fortsätter precis som tidigare.

Med vänlig hälsning

Styrelsen