Radonmätning

Miljöförvaltningen har meddelat att radonmätningen i huset är godkänd.

Vi har mätt radonhalten i ca 40 lägenheter och värdet låg på 20-30 becquerel (Bq) per kubikmeter luft. Radonhalten får inte överstiga referensnivån 200 Bq/m³. Enligt Miljöförvaltningen är detta utmärkta värden.

Med vänlig hälsning

Styrelsen