Radonmätning

Riksdagen och Miljöförvaltningen har ålagt fastighetsägare att kontrollera radonhalten i bostäder 2020.

Styrelsen ska placera ut mätdosor i ca 12 lägenheter i varje trappa.

Mätdosorna kommer att delas ut söndag den 4 oktober.

Meddelande ska lämnas till de lägenheter som är berörda.

Resultatet av mätningen anslås i trapphus och på hemsidan.

Med vänlig hälsning

Styrelsen