Sopstationen och vindsgångarna

På förekommen anledning vill styrelsen påminna om att alla måste följa reglerna för sophanteringen.

Inget avfall får lämnas på marken i sopstationen och locken till sopkärlen ska vara stängda, bla för att hålla skadedjur borta.

Inget skräp får ställas i vindsgångarna. Enligt brandskyddet ska gångarna vara öppna.

Med vänlig hälsning

Styrelsen